Bitumat SK

Telefón: +421 2 44 63 86 57

E-mail: bitumat@bitumat.sk

Pasy

Spodné stavby

Asfaltové pásy vhodné pre hydroizoláciu podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti, spodnej vode a na ochranu stavieb proti radónu z podložia.

Izolácia proti zemnej vlhkosti
Zemná vlhkosť je voda nevytvárajúca spojitú fázu schopnú toku. Śíri sa iba pôsobením kapilárnych sil, vyparovaním a kondenzáciou a to všetkými smermi. Asfaltové pásy do izolácie proti zemnej vlhkosti použité v hydroizolačnom systéme podláh, základových konštrukcií alebo stien majú zamedziť prieniku vody bez hydrostatického tlaku zo zeminy do vnútorného prostredia stavby.

Izolácia proti tlakovej vode
Spodná voda vytvára definovateľný hydrostaticky či hydrodynamický tlak a vo vodopriepustných materiáloch vytvára stálu hladinu. Pri návrhu je nutné zistiť, aké mechanické namáhanie bude na hydroizoláciu pôsobiť - nízke, stredné či vysoké. Pásy do izolácie proti tlakovej vodepoužitej v hydroizolačnom systéme stenových konštrukcií, podláh alebo základových konštrukcií majú zamedziť prieniku vody pod hydrostatickým tlakom zo zeminy do vnútorného prostredia stavby alebo z jednej časti konštrukcie do druhej .

Izolácia proti radónu
Zistenie radónu v podloží je absolútne nevyhnutné, pretože unikanie nadmerného množstva radónu do stavby (stačí jedna prasklina v základovej doske ) pôsobí na ľudské telo karcinogénne. Ako protiradónovú bariéru možno použiť pás, u ktorého je zmeraný súčiniteľ difúzie radónu Návrh a posúdenie je nutné vykonať podľa STN EN 73 0601 : 2006 Ochrana stavieb proti radónu z podložia.

 

Total products: 77

Zoradiť podľa
POLYELAST

SBS modifikovaný pás, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácia...

5,40 €
IPA_V60_S40

Oxidovaný pás nataviteľný, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácie...

2,40 €
POLYELAST_EXTRA

SBS modifikovaný pás, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácia...

5,70 €
POLYELAST_EXTRA_5

SBS modifikovaný pás, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácia...

7,80 €
IPA_V60_S35

Oxidovaný pás nataviteľný, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácie...

2,30 €
BITUBITAGIT_PE_V60S35

Oxidovaný pás nataviteľný, podkladový

Použitie:

1. Hydroizolácie...

2,40 €
BITUBITAGIT_Profi

Oxidovaný pás nataviteľný, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácie...

2,60 €
Extrasklobit_G200_S407

Oxidovaný pás nataviteľný, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácie...

4,00 €
BITALBIT_S

Oxidovaný pás nataviteľný, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácie...

4,40 €
BITALBIT_S

Oxidovaný pás nataviteľný, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácie...

4,60 €
BITUELAST

SBS modifikovaný pás, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácia...

4,10 €
SKLOELAST_EXTRA

SBS modifikovaný pás, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácia...

5,40 €
RADONELAST

SBS modifikovaný pás, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácia...

5,30 €
RADONELAST

SBS modifikovaný pás, podkladový

Použitie:
1. Hydroizolácia...

5,70 €

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR MATERIÁLOV TECHNONICOL NA SLOVENSKU